Det finns enbart två typ av räddningstjänst i Sverige, antingen är den kommunal eller så är den statlig. När man talar om den kommunala räddningstjänsten talar man om den som rycker ut i vanliga fall förutom när speciella former av hjälp behövs och då är det den statliga formen som rycker in.