Kemkonferens i Helsingborg, Kem 2016, är Sveriges största kemkonferens som i år ägde rum 9-10 mars. Sedan 2011 har denna kemkonferens ägt rum i Helsingborg, då under namnet Kem 2011 och på liknande sätt har den varje år fått ett namn som anpassar sig efter året. Det är ett samarbete mellan räddningstjänsten i nordvästra Skåne och Region Skåne som står bakom den. Denna konferens riktar sig till de som är ansvariga för eller på annat sätt jobbar med kemikaliehantering på något sätt inom både offentlig och privat sektor. Besökarna kommer bland annat från räddningstjänsten, polisen, sjukvården, industrin och statliga eller kommunala myndigheter.kemkonferens