Kemiska stridsmedel

Definitionen av kemiska stridsmedel eller kemiska vapen är användandet av kemiska substanser med en hög giftighet i syfte att orsaka skada. Kemikalier som har en så pass hög giftighet att de i även mycket små mängder kan orsaka skada eller död har flitigt använts i krig världen över ända sedan det första världskriget. De första kemiska stridsmedel som kom att användas i större utsträckning under detta krig var giftiga gaser som exempelvis senapsgas. Med denna gas kunde man i princip utan att märkas sprida den giftiga kemikalien, som orsakade kraftigt nedsatt funktion hos motståndarnas soldater framförallt gällande synförmåga, utan att utsätta sina egna soldater för risk.kemiska stridsmedel