Kemikalieolyckor i Sverige

Här i Sverige finns det mängder av farliga anläggningar inom kemikalieindustrin, vilket innebär att det verkligen finns risk för kemikalieolyckor i detta land. Dessa olyckor behöver inte nödvändigtvis ske på själva anläggningen där de tillverkas utan de kan även ske vid exempelvis transport över vattekemikalieolyckorn eller på vägar. Att en kemikalieolycka sker kan drabba hur många människor eller djur som helst, och även drabba vår värdefulla miljö väldigt hårt. Dessa kemikalier kan nämligen vara extremt farliga för människor, djur och miljö. Det kan vara svårt att förhindra kemikalieolyckor men tursamt nog så finns det Kemikalieinspektionen i Sverige som arbetar för att förhindra dessa olyckor.