Kemikalieinspektionen är den tillsynsmyndigheten som styrs under regeringens vingar, och har som syfte att se till så att Sveriges företag samt vårt samhälles kemikaliekontroll sköts på ett rimligt och korrekt sätt. Det är nämligen oerhört viktigt att all kemikaliekontroll sköts på rätt sätt då det annars kan ske olyckor eller skada människor och dess hälsa. Kemikalier och kemikalieolyckor kan även skada miljön väldigt mycket, så kemikalieinspektionens mål är helt enkelt att förebygga skador. Dess miljökvalitetsmål är även att uppnå en helt giftfri miljö.