Brandfarliga kemikalier

Alla brandfarliga vätskor börjar, vid ganska låg temperatur att avge ångor som lätt kan fatta eld. Ett vanligt missförstånd är att man tror att det är vätskan som tar eld, men det är i själva verket ångorna som brinner. Olika vätskor tänds vid olika flampunkter. Klass 1 och 2a avger tillräckligt mycket ångor för att kunna börja brinna även i rumstemperatur. Enligt den gemensamma regel inom EU ska alla förpackningar innehållandes brandfarliga kemikalier alltid vara märkta. Dock förändrades märkningssystemet tidigare år, men efter 2015 ska enbart det nya märkningarna gälla.